Prime ASIKalendarium

Zarząd Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w 2023 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

• raport roczny za 2022 rok – w dniu 13.03.2023 roku,
• raport za I kwartał 2023 roku – w dniu 09.05.2023 roku,
• raport za II kwartał 2023 roku – w dniu 08.08.2023 roku,
• raport za III kwartał 2023 roku – w dniu 08.11.2023 roku.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2022 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.