Prime ASIWalne zgromadzenia

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 września 2023 roku SPARK VC Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

 

Zarząd Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 września 2023 r. na godz. 13:00. Zgromadzenie odbędzie się pod adresem: Grzegórzecka 67d lok. 105, 31-559 Kraków.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

SPK_Ogłoszenie_o_zwołaniu_-_NWZ_-_2023-09-28_.pdf

SPK_Projekty_uchwał_NWZ – 2023-09-28_.pdf

SPK_Opinia_Zarządu_akcje_serii_G_-_NWZ – 2023-09-28_.pdf

SPK_Formularz_głosowania_NWZ_-_2023-09-28_.pdf

SPK_Informacja_o_liczbie_akcji_i_głosów_NWZ – 2023-09-28_.pdf

SPK_Pełnomocnictwo_os-prawna_NWZ – 2023-09-28_.pdf

SPK_Pełnomocnictwo_os-fizyczna_NWZ – 2023-09-28_.pdf

 

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2023 roku SPARK VC Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

 

Zarząd Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2023 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie (31-559) przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 105. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Załączniki:

SPK Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ -2023-06-29.pdf

SPK Projekty uchwał ZWZ -2023-06-29.pdf

SPK Formularz pelnomocnika na ZWZ -2023-06-29.pdf

SPK Informacja o liczbie akcji i głosow na ZWZ -2023-06-29.pdf

SPK Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZ -2023-06-29.pdf

SPK Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZ -2023-06-29.pdf

 

 

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 kwietnia 2022 roku SPARK VC Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

 

Zarząd Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 kwietnia 2022 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26, 31-559 Kraków.  W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Załączniki:

SPK Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ 2022_r.pdf

SPK Projekty uchwał ZWZ – 2022_r.pdf

SPK Informacja o liczbie akcji i głosow na ZWZ 2022_r.pdf

SPK Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZ 2022_r.pdf

SPK Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZ 2022_r.pdf

SPK opinia Zarządu akcje serii E_r.pdf

SPK Formularz głosowania przez pelnomocnika na ZWZ 2022_r.pdf


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku SPARK VC Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna

Zarząd Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej „Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r. na godz. 13:30. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. w Warszawie pod adresem: ul. Rzymowskiego Wincentego 34, 02-697 Warszawa. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Załączniki:

SPK_Ogloszenie_ZWZ_2021_.pdf
SPK_Projekty_Uchwal_ZWZ_2021_.pdf
SPK_Formularz_Glosowania_ZWZ_2021_.pdf
SPK_Liczba_Akcji_Glosow_ZWZ_2021_.pdf
SPK_Pelnomocnictwo_OF_ZWZ_2021_.pdf
SPK_Pelnomocnictwo_OP_ZWZ_2021_.pdf


27 sierpnia 2020 r.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie


8 lipca 2019 r.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie


12 grudnia 2018 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie


5 lipca 2018 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie


19 lipca 2017 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie


22 grudnia 2016 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie


30 czerwca 2016 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie


11 marca 2016 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie


19 listopada 2015 roku – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie


7 lipca 2015 roku
– Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Wcześniejsze:

http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/szukaj/1?company=1336&category=wz